Per què volem ser un Geoparc?

Congost de Mont-rebei_baixa resolucio-01Al territori es porten porten a terme diferents projectes relacionats amb el desenvolupament rural sostenible. La majoria, vinculades als valors del patrimoni natural i cultural que caracteritzen la personalitat del territori proposat, destacant la importància del patrimoni geològic i paleontològic.

Aquestes iniciatives coincideixen plenament amb la filosofia del model de Geoparc Mundial de la UNESCO, de manera que el Geoparc Conca de Tremp-Montsec en permet la seva potenciació guanyant visibilitat i coordinació entre els agents socials públics i privats, garantint en tot moment la participació de la comunitat local en el desenvolupament del projecte.

Els BENEFICIS que s’esperen de la incorporació del territori candidat a la Xarxa Mundial de Geoparcs (GGN) són:

  • Millorar la visibilitat del territori i adquirir una diferenciació com a destinació turística de qualitat aprofitant les eines de comunicació i promoció de la Xarxa Mundial de Geoparcs (web, publicacions, congressos)
  • Millorar la formació dels professionals i emprenedors locals aprofitant les eines de comunicació i promoció de la GGN (congressos, grups de treball, formacíó, intercanvis) i d’aquest manera obtenir  millors resultats a les iniciatives de desenvolupament rural que es duen a terme en el territori en els àmbits de recerca, geoeducació, geoturisme i d’altres activitats econòmiques sostenibles relacionades.
  • Reforçar la qualitat i la distribució dels productes turístics i locals (agroalimentaris i no agroalimentaris) gràcies a l’aprofitament de la gestió de la marca de qualitat “Geoparc Mundial de la UNESCO”.

 

  • Enfortir la nostra estima per un territori tan especial i ajudar a la societat a generar benestar, orgull i reforçar la nostra identitat, a través de marca de qualitat “Geoparc Mundial de la UNESCO”.
  • Desenvolupar el nostre projecte Geoparc, gràcies a les avaluacions periòdiques i la possibilitat de treballar en xarxa a nivell nacional (Comité español de Geoparques), europeu (EGN) i internacional (GGN), aprofitant l’experiència de molts territoris amb interessos afins, permetent-nos participar en projectes internacionals.

Comments are closed.