Què és un Geoparc Mundial de la UNESCO?

Els Geoparcs Mundials de la UNESCO són àrees geogràfiques delimitades sense discontinuïtats on els paisatges i llocs de rellevància geològica internacional són gestionades seguint un concepte holístic de protecció, educació i desenvolupament sostenible. Un Geoparc Mundial de la UNESCO utilitza el seu patrimoni geològic, en connexió amb tots els altres aspectes de les àrees naturals i del patrimoni cultural, per crear consciència i divulgar els factors claus relacionats amb els principals problemes a què s’enfronta la societat, com ara l’ús sostenible dels recursos naturals, la mitigació dels efectes del canvi climàtic i la reducció dels riscos relacionats amb els desastres naturals. Mitjançant la sensibilització de la importància del patrimoni geològic del territori, Els Geoparcs Mundials de la UNESCO donen a la població local un sentit d’orgull de la regió i enforteixen la seva identificació amb la zona. S’estimula la creació d’empreses locals innovadores, de nous treballs i cursos de formació d’elevada qualitat a mesura que es generen noves fonts i oportunitats d’ingressos a través del geoturisme i, alhora, es protegeixen els recursos geològics de la zona.

No és una figura legal de protecció ni restringeix les activitats econòmiques (sostenibles).P1190706

Actuacions i activitats  que es duen a terme als geoparcs:

  • Valorar i conservar el patrimoni geològic, paleontològic i miner com una part integrada dels valors que representen l’entitat del territori.
  • Fomentar l’apropiació d’aquests valors per part dels residents.
  • Promocionar la recerca científica continuada.
  • Desenvolupar programes didàctics (Ciències de la Terra, educació ambiental) i de divulgació.
  • Diversificar l’oferta per un turisme de qualitat i sostenible (geoturisme, ecoturisme i turisme cultural).
  • Incentivar els emprenedors i agrupar iniciatives econòmiques sota una mateixa marca paraigües.

 

Un enfocament bottom-up

Els Geoparcs Mundials de la UNESCO capaciten a les comunitats locals i els donen l’oportunitat de desenvolupar associacions cohesives amb l’objectiu comú de promoure els processos geològics significatius, les característiques, els períodes de temps i els temes històrics relacionats amb la geologia o la extraordinària bellesa geològica. Els Geoparcs Mundials de la UNESCO s’estableixen a través d’un procés ascendent que involucra a totes les parts interessades i autoritats locals i regionals pertinents (per exemple, propietaris de terres, grups comunitaris, proveïdors de turisme, pobles indígenes i organitzacions locals). Aquest procés requereix un ferm compromís per part de les comunitats locals, una sòlida associació local amb suport públic i polític a llarg termini i el desenvolupament d’una estratègia integral que compleixi amb tots els

 

El Programa Internacional de Geociències i Geoparcs

003_UNESCO-Global-Geoparks-300x157Els Geoparcs i la UNESCO han establert estretes relacions de cooperació des de 2001. Aquesta cooperació s’ha desenvolupat amb gran èxit a través de nombroses reunions i missions d’experts.

Des de novembre de 2015, els Geoparcs Mundials de la UNESCO formen part del “Programa Internacional de Geociències i Geoparcs” (IGGP) de la UNESCO. Aquest Programa facilita la cooperació internacional entre territoris en l’àmbit del desenvolupament sostenible relacionat amb el patrimoni de les Ciències de la Terra

A través de l’IGGP, els territoris aspirants presenten la seva candidatura a la UNESCO com l’única Organització de les Nacions Unides amb un mandat en les Ciències de la Terra, per a ser designats com “Geoparcs Mundials de la UNESCO”.

Comments are closed.