Espais d’interès geològic

La Generalitat de Catalunya va catalogar l’any 2000 els principals geòtops del territori a partir de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya.

Aquí especifiquem els que formen part del nostre àmbit:mapa_paleo_geo_ore_heritage

 1. Gerri de la Sal
 2. Congost de Collegats
 3. Hortoneda-Roc de Santa-Barranc de l’Infern – Montsor
 4. Formació de Castissent a Mas de Faro
 5. Plataforma carbonatada de St. Martí de Vilanoveta
 6. Estratotip de l’Ilerdià (Claret – coll de Montllobar)
 7. Esllavissada de Puigcercós
 8. Barranc de La Posa (Isona)
 9. Congost de Mont-Rebei La Pertussa
 10. Calcàries litogràfiques del Montsec d’Ares
 11. Corçà – Vall d’Àger
 12. Serra del Montsec: Àger – Colobar- Sant Alís
 13. La Règola- Vall d’Àger
 14. Límit Cretaci-Terciari a la carretera del Doll
 15. Sant Salvador de Camarasa
 16. Collades de Basturs

 

Comments are closed.