Geological heritage sites

In 2000, Generalitat of Catalonia listed the main geosites and geozones from the Inventory of Areas of Geological of Catalonia.

Here you can find the ones that belong to our area:

mapa_paleo_geo_ore_heritage

 1. Gerri de la Sal
 2. Congost de Collegats – Collegats gorge
 3. Hortoneda-Roc de Santa-Barranc de l’Infern – Montsor
 4. Formació de Castissent a Mas de Faro
 5. Plataforma carbonatada de St. Martí de Vilanoveta
 6. Estratotip de l’Ilerdià (Claret – coll de Montllobar)
 7. Esllavissada de Puigcercós
 8. Barranc de La Posa (Isona)
 9. Congost de Mont-Rebei La Pertussa
 10. Calcàries litogràfiques del Montsec d’Ares
 11. Corçà – Vall d’Àger
 12. Serra del Montsec: Àger – Colobar- Sant Alís
 13. La Règola- Vall d’Àger
 14. Límit Cretaci-Terciari at Doll Road
 15. Sant Salvador de Camarasa
 16. Collades de Basturs

Comments are closed.